Komunikace

 

Občanské stavby

 

Průmyslový areál LIPOVKA

 

 

 

stáhnout list PDF

 

 

 

Komunikace

 

Občanské stavby

 

Zemní práce

Vodohospodářské stavby

"Oprava a odbahnění Zámeckého a Zlatého rybníka"
Odtěžení nánosů z prostoru dna a realizace biotechnických opatření v podobě litorálních zón v jejich bezprostředním okolí.
Zlatý rybník – odstranění stávajícího dřevěného požeráku a nahrazení novým výpustným zařízením vč. potrubí + oprava v podobě zpevnění 2 ostrůvků.
Zámecký rybník – odbahnění + odstranění výpustného zařízení a nahrazení novým požerákem s výpustným potrubím. Dno koryta vodního toku pod ním opevněno kamenným záhozem. Stavby po dokončení jsou bez produkce odpadů.
Investor: Město Bor.

 

 

"Výstavba – Protipovodňová opatření v k.ú. Bolešiny"
Kácení stromů, sejmutí ornice, odkopávky v hor. 3, uložení sypaniny do hrází, rozpr. ornice, včetně založení trávníku, konstrukce přehrad z želez. betonu, odpadní betonové potrubí DN 800.
Investor: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Klatovy.

© LESING plus, spol. s r. o., All rights reserved, květen, 2018