Společnost LESING plus, spol. s r.o. jako ryze česká stavebně obchodní společnost vznikla v r. 1993 se zaměřením na realizaci stavebních prací, komunikací, vodohospodářských staveb, zemních prací velkých rozsahů, demolic, rekultivací skládek, dřevovýroby a dřevostaveb.
Svoji činnost zahájila na stavbách komunikací a zpevněných ploch pro investory v oboru lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. V roce 1994 rozšířila svoji činnost o štěpkování pařezů a rozpojování hornin bez použití trhavin na stavbách obchvatu České Kubice, dálnice D5 a D8. Od roku 1995 se již naplno věnuje výstavbě lesních cest, zemním pracím, demolicím a dochází k dvojnásobnému nárůstu ročního obratu společnosti. V roce 1997 po převzetí části firmy LESO – bývalých Lesostaveb dochází ke ztrojnásobení kapacity společnosti. Následně prováděla tyto práce pro investory z řad Lesů ČR, Ředitelství silnic a dálnic, měst či obcí financujících své projekty z prostředků EU.
V letech 2003 – 2010 se společnost podílela na výstavbě výrobních a průmyslových objektů, skladových areálů či obchodně administrativních center pro zahraniční investory z Evropy, USA nebo Japonska.
Po nástupu finanční krize a výrazném propadu stavební výroby především v oblasti dopravní infrastruktury se společnost zaměřila na výstavbu energetických děl.

Od roku 2010 do roku 2013 byla naším stěžejním oborem výstavba bioplynových stanic a souvisejících objektů.

Od roku 2014 jsme se opět vrátili k výstavbě výrobních a průmyslových objektů, skladových areálů či obchodně administrativních center převážně pro zahraniční investory.

 

 

Společnost má standardní obrat vlastními kapacitami 120 mil. Kč ročně, za použití nejmodernější techniky a se svými 80 zaměstnanci, základním kapitálem 12,5 mil. Kč a pojištěním do výše škody 120 mil. Kč dodržuje termíny realizace, smluvní cenu a kvalitu provedených prací v souladu s certifikáty QMS dle EN ISO 9001 : 2008, EMS dle EN ISO 14001 : 2004 a SMS dle BS OHSAS 18001 : 2007 (číslo certifikátu 29418).

 

informace, tel.: 377 237 812

     

LESING plus, spol. s r.o.
Chrástecká 2601/5, 301 00 Plzeň

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4397 

IČ 49197339, DIČ CZ49197339

 
Výroční zpráva 2016 - PDF                    Výroční zpráva 2017 - PDF
© LESING plus, spol. s r. o., All rights reserved, srpen, 2018